Handelsundersøgelse

Formålet med en handelsundersøgelse og evt. røntgenoptagelse er at køber skal stå så stærkt som muligt i en købssituation.

Handelsundersøgelsen viser en reel og aktuel sundhedsstatus på hesten. Det er vigtigt, at sælger oplyser alt, der vedrører hesten, som evt. tidligere behandlinger, operationer, problemer med læsning osv. Kun herved og sammen med undersøgelsen, kan køber få et reelt og ærligt billede af hesten og minimere risikoen for efterfølgende tvister mellem køber og sælger.

Eventuelle afvigelser fra det normale noteres på formularen og betydningen af dem bliver vurderet under hansyntagen til hestens fremtidige brug.

Forsikring

En handesundersøgelse giver køber mulighed for at lade hesten forsikre efter et køb. Forsikringsselskaberne kræver en klinisk undersøgelse af hesten forud for tegning af forsikring. 

Nogle selskaber kræver at hesten også bliver røntgenfotograferet hvis forsikringssummen overstiger et vist beløb.